Per què associar-se

Qualsevol empresa vinculada al sector urbanístic, immobiliari i de la construcció amb seu central o oficines a Catalunya pot associar-se al Barcelona Urban Clúster, per participar en la dinamització del sector a Barcelona, perquè torni a ser un referent en la creació d'ocupació i contribueixi a la millora del benestar a la ciutat.

A més de tenir seu o oficines a Catalunya, els membres de l’associació han de tenir experiència contrastada, vocació internacional i voluntat de treballar en xarxa, per tal de contribuir a fer de Barcelona una ciutat moderna, racional i sostenible i ajudar en el desenvolupament de projectes de progrés, en col·laboració amb les administracions públiques.

Volem que els nostres associats siguin actius perquè, entre tots, integrats de manera transversal, ajudem a potenciar la marca Barcelona, creem ciutat i hàbitat urbà, i col·laborem en el disseny i la implementació dels projectes de futur del territori.

Drets dels socis

  • Participar en les activitats del Clúster, enfocades a dinamitzar el sector.
  • Rebre tota la informació i tenir accés a la documentació del projectes en desenvolupament.
  • Assistir a les reunions de l’Assemblea, intervenir-hi i exercir el dret de vot.
  • Elegir els membres de la Junta i ser elegibles.

Obligacions dels socis

  • Comprometre’s i participar en els objectius de l’associació.
  • Respectar i complir els estatus i els acords que adoptin els òrgans de govern.
  • Pagar les quotes de l’associació.
  • Contribuir amb el seu esforç a l’èxit del Clúster amb la participació a propostes relacionades amb els objectius de l’associació.
Subscriu-te al newsletter
Contacte
Barcelona Urban Clúster
C/Tusset, 23-25, 4º Planta.
Barcelona 08006.
+34 93 419 48 86
Segueix-nos