Què és BUC

Visió

El BUC és una associació sense ànim de lucre, oberta a tots els col·lectius, professionals, empreses i institucions vinculats al sector de l'urbanisme, la construcció, les infraestructures i l'immobiliari, disposats a col·laborar i participar en la dinamització del sector a Barcelona, perquè torni a ser un referent en la creació d'ocupació i contribueixi a la millora del benestar a la ciutat.


Missió

El BUC neix el 2014 d’una proposta de l’Ajuntament de Barcelona per promoure la integració de les empreses del sector en un clúster urbanístic-immobiliari que pugui donar resposta empresarial a les oportunitats de negoci que es generen des de l’Administració arrel de les seves activitats de promoció. A partir d'aquí, veiem la necessitat de coordinar-nos per crear ciutat i hàbitat urbà.

Valors

Creiem en la coordinació de les empreses i el professionals vinculats de forma transversal al sector immobiliari i de la construcció. Ens mou la força de la marca Barcelona i volem que aquesta ciutat s'associï als segells de modernitat i progrés d'una manera racional, sostenible i participativa. Ens basem en la col·laboració públic-privada, l'experiència, la professionalitat i el networking.

Objectius

El Barcelona Urban Clúster coordina les empreses i els professionals vinculats al sector immobiliari i de la construcció amb els objectius de:

  • Potenciar la marca Barcelona com a lloc on es troben empreses i professionals del sector que han participat en projectes que han contribuït, juntament amb les administracions públiques, a crear l’actual ciutat deBarcelona.
  • Ajudar a les administracions públiques en tots aquells aspectes necessarisper dissenyar i implementar els projectes de futur del territori.
  • Impulsar i promoure activitats coordinades que facilitin l’accésd’inversors als productes i serveis propis del sector.
Subscriu-te al newsletter
Contacte
Barcelona Urban Clúster
C/Tusset, 23-25, 4º Planta.
Barcelona 08006.
+34 93 419 48 86
Segueix-nos